Mental Performance
Bewegingspsychologie

BEWEGINGSPSYCHOLOGIE


WAT?


Slaag je er maar niet in om een gezonder en gebalanceerder leven uit te bouwen? Last van sombere gedachten? Angst om te (gaan) bewegen of heb je weinig energie of motivatie om de dag door te komen? Een bewegingspsycholoog maakt gebruik van de wederzijdse beïnvloeding tussen lichaam en geest. Ze gebruikt beweging en het beeld dat jij van je lichaam hebt als middel om het mentale welzijn te beïnvloeden, zowel op korte als op lange termijn. De bewegingspsycholoog begeleidt een cliënt om stap voor stap gedragsverandering tot stand te brengen waardoor psychische klachten kunnen afnemen.

Bewegingspsychologie is aangewezen wanneer personen moeilijkheden ondervinden op het mentaal en of lichamelijk vlak. Bewegingspsychologen beschikken over een verzameling aan technieken om de cliënt zowel letterlijk als figuurlijk in beweging te laten komen en stil te laten staan bij de betekenis van bewegingsgedrag en/of zich te laten richten op de beleving van het eigen lichaam.


THEMA'S 


Thema’s die aan bod kunnen komen zijn:Leren/durven bewegen met chronische lage rugpijn

Het leren stilstaan bij lichaamssignalen van het eigen lichaam

Het (h)erkennen van deze signalen en ernaar gaan handelen

Grenzen leren aanvoelen en onderkennen

De plezierbeleving (opnieuw) verhogen

Het leren opbouwen en doseren van fysieke activiteit

Het leren omgaan met spanning

Het leren omgaan met lichamelijke beperkingen en het inoefenen van nieuw gedrag

Het verhogen van de fysieke belastbaarheid

Mental performance
Mental performance

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?


De therapeut is zowel psycholoog als sport- en bewegingswetenschapper. Door scholing in zowel het mentale  als het fysieke aspect, kunnen we op een veilige manier en in vertrouwen werken aan jouw doelen.

Tijdens een eerste intakegesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Op basis hiervan beslissen we samen welke aanpak en welke doelen we vooropstellen.

De bewegingspsycholoog werkt op basis van methodes waarvan de werkzaamheid wetenschappelijk onderbouwd en bewezen zijn.

Interesse?VOOR WIE? 


Bewegingspsychologie  is een behandelmethode voor personen die een gezondere levensstijl willen aannemen. Maar ook voor personen met klachten zoals chronische lage rugpijn, bewegingsvrees, somberheid, angst, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen en eetproblematieken. Deze therapievorm is geschikt voor jong en oud.

“When we can no longer change a situation,


we are challenged to change ourselves.”- Viktor Frankl