Team

MAAK KENNIS MET ONS TEAM.

Lenja
Stef

Lenja Swinnen

Aangenaam! Sinds erg jonge leeftijd ben ik gebeten door de sportkriebels. Het voelde dan ook vertrouwd om een studie te starten in de Lichamelijke Opvoeding & Bewegingswetenschappen aan de KULeuven. Tijdens mijn topsportcarrière als gymnast en stages met buitenlandse trainers realiseerde ik mij de enorme impact die 'the mind' heeft op topprestaties. Dit was mijn motivatie om na mijn eerste studies nog een studie psychologie te starten. Momenteel heb ik de mogelijkheid om deze twee passies te combineren in het begeleiden van sporters enerzijds, en als beweegtherapeut anderzijds. 

OPLEIDING


2008 - 2012

2012 - 2013

2012 - 2016

KULeuven

Master in de Psychologie

Arbeids en organisatiepsychologie


Thesisonderwerp: “A study on conformity in panels judging world class trampoline athletes”


KULeuven

Specifieke Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding

 

KULeuven

Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

Training & coaching


Thesisonderwerp: “The influence of hypoxia on cell synthesis”

ERVARING • Unicorn Team Learning Methodology (team coaching)
 • Unicorn Nature Linked Trainer (Individual – Peer – Team coaching)
 • Certificaat Persoonlijke Profiel Analyse & Functieprofiling
 • Initiator Muurklimmen
 • Initiator Sportklimmen
 • Hoger Redder
 • Instructor B jazz dance
 • Trainer B Trampoline
 • Trainer B Snowboard
 • Ervaring als trainer (gymnastiek, snowboard, rock&roll, cheerleaden) en jurylid (gymnastiek)
 • Lid Vlaamse Vereniging voor Sportpsychologie (VVSP)

Stef Van Puyenbroeck

Door mijn ervaringen als tennisser en voetballer merkte ik al snel dat het mentale aspect een cruciale rol speelt in sporters hun functioneren. Na mijn basisopleiding psychologie aarzelde ik dan ook niet om de tweejarige opleiding “Praktijkgerichte Sportpsychologie” aan te vangen. Zo werd ik betrokken bij de mentale begeleiding van topsporters en -teams en werd ik optimaal voorbereid om zelfstandig te starten als sport- en bewegingspsycholoog. Daarnaast ben ik actief als doctoraatsonderzoeker aan de KU Leuven binnen het domein van de Sportpsychologie en Coaching. Dit stelt mij in staat om wetenschappelijke kennis zo optimaal mogelijk te integreren in de dagdagelijkse praktijk.

OPLEIDING


2014

2016

KULeuven

Master in de Psychologie

Theorie en onderzoek


Thesisonderwerp: “Constructing and validating a high-g task suitable for fmri-based decoding of intelligence in the brain”


KULeuven

Getuigschrift Praktijkgerichte Sportpsychologie


ERVARING • Sportpsycholoog KV Sasja en Topsportschool Zwemmen (stage)
 • Mee instaan voor mentale begeleiding in Topsportschool Atletiek te Leuven
 • Sportpsycholoog volleybalclub Avo-Asterix Beveren
 • Doctoraatsonderzoeker KU Leuven -  binnen de domeinen groepsdynamica, sportpsychologie en coaching
 • Initiator Skiën

“I am able to control only that of which I am aware.


That of which I am unaware controls me.


Awareness empowers me.”


- John Whitmore